Novi video zid u direkciji HEP ODS – Elektroprimorje Rijeka

Novi video zid u direkciji HEP ODS – Elektroprimorje Rijeka

  • Autor objave:
  • Komentari objave:0 Komentara
  • Reading time:1 mins read

Ekipa SGM Informatike uspješno je 30.12.2016. instalirala video zid u direkciji HEP ODS – Elektroprimorje Rijeka.

Odgovori