EU FONDOVI

 • Autor objave:
 • Reading time:2 mins read

Naziv projekta: Projekt integracije CRM i DMS rješenja u poslovne procese poduzeća SGM INFORMATIKA d.o.o.

Korisnik: SGM INFORMATIKA d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0350

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Kratki opis projekta:

Poduzeće SGM INFORMATIKA d.o.o. provodi projekt uvođenja IKT rješenja radi unaprjeđenja svoje djelatnosti. Projekt će osigurati optimizaciju poslovnih procesa, učinkovitu organizaciju tijeka rada te poboljšati interakciju s drugim odjelima poduzeća, klijentima i dobavljačima, a istovremeno doprinijeti razvoju informacijskog društva u RH te ostvarenju ciljeva u okviru OPKK-a. Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

 1. Nabava i instalacija CRM poslovnog rješenja
 2. Nabava i instalacija DMS sustava
 3. Nabava IKT opreme
 4. Upravljanje projektom
 5. Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKT-a osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.
 2. Svrha (specifični cilj) projekta je ojačati međunarodnu poslovnu konkurentnost poduzeća SGM Informatika d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kojom će optimizirati poslovne procese, poboljšati interakciju među zaposlenicima te s klijentima i poslovnim suradnicima.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 278.659,64 HRK
 • CO08 – Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1
 • Povećani prihod od prodaje: 1.220.999,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 780.162,42 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 501.502,78 kn

Razdoblje provedbe projekta: 02.01.2020. – 02.12.2020.

Trajanje projekta: 11 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Maroević, voditelj projekta

E-mail: ivan.maroevic@sgm.hr   

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SGM INFORMATIKA d.o.o.“